ใส่เร็วๆ เสร็จไวๆ – [Incognitymous] Teen Titans- Empathic Impasse