เพชรหมดจบที่เตียง – (C95) [kulmov_ (黒輪)] オジサン★お願いあるんだから (FateGrand Order)