ท่านเทพโลลิ 2 – [Suzune Rai Chikashitsu (Suzune Rai)] Noja Loli Babaa Kitsune-sama to Shota