หยิ่งข้างนอก อ่อนข้างใน – [furuike (Sumiya)] Grand Hotel Princess