บริการพิเศษ เสริมแพ็คคู่ – [Blade] Non-Alcoholic Vodka Girls