ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ – [Kai Hiroyuki] Otona Kyouiku – Adult Education (Hannari Otona Kyouiku)