แฟนสาวที่เปลี่ยนไป – (C94) [Hiiro no Kenkyuushitsu (Hitoi)] NeuTRal Actor