อยู่ต่อเลยได้ไหม – [Ayato Ayari] Kotora to Ookami – The Tiger Cub and The Wolf (Koushoku Shounen Vol. 07)