อย่าได้หลง อย่าได้รัก – [H.B.A (Usagi Nagomu)] Yuukyuu no Shou Elf 2 ” shoukei””=”