นายท่านกับนักล่าไร้หัว – [Meetban] NECKLESS (COMIC GAIRA Vol. 2)