มองได้แต่อย่าชอบ 2 จบ – (C83) [valssu (Charu)] Valssu No.100 – Part 2