ยิ่งเเตกยิ่งเเกร่ง ภาคสงครามต่างมิติ 1 – ทีมช่วยเหลือ – [ZEDD] Haha no himitsu [ภาคสงครามต่างมิติ] 1