ยาแฝงวิญญาณ – [Senpenbankashiki (DATE)] Tanin ni Naru Kusuri