ปฏิเสธไม่ได้เลย – [Noise] Itsumo no Pattern – The Usual Pattern (COMIC LO 2015-06)