ได้ขนมถึงจะยอม – [yam] Harapeko Iede Shoujo – The Starving Runaway Girl (Petit Hame!!)