วันสุดท้ายก่อนยุคใหม่ – [Karma Tatsurou] Heisei Saigo no Omoide – A memory of the last day of the Heisei era