ไม่ได้มั่ว แต่ทั่วถึง – [Urakan] Chichi Musume – Ryouko to Kyouko – Father Daughter – Ryouko & Kyouko