ตัวเธอไม่เปลี่ยนไป แต่ใจเธอไม่เหมือนเดิม 7 – [Yoshiura Kazuya] Kizashi Ch.7