ร้อนนักรักซะเลย – [Yoshida Inuhito] Akitoro – The autumn confession (COMIC JSCK Vol. 1)