สาวอมาซอนหาพ่อพันธุ์ – [Mda Starou] Amazoness wa Ita! – There be Amazoness! (COMIC X-EROS #67)