เรื่องตื่นเต้นแบบเด็กๆ – [Nanana Nana] Yorimichi – The Detour