ผมสอดใส่ เธอสอดแนม – [Kougi Anmitsu (Ichiren Takushou)] Kunoichi no Mitsuyaku