ตัวเธอไม่เปลี่ยนไป แต่ใจเธอไม่เหมือนเดิม – [Yoshiura Kazuya] Kizashi