ความรักคือยาวิเศษ – [Fummy] Love Is Medicine (COMIC LO 2019-02)