ภารกิจรัก กำจัดคู่แข่ง – [Yamamoto Kumoi] Koigataki Tettei Haijo Shugi – Love Rival Elimination Principle (COMIC RIN 2007-04 Vol. 28)