ก็ฉันชอบที่จะทำแบบนี้ 2 – (Souryuu) kou iu no ga ii no – Part 2