ฉันชอบที่จะทำแบบนี้ – (Souryuu) kou iu no ga ii no – Part 1