ธุรกิจขายเนื้อ – [PIero] Niku no Ojousan – Bride of Flesh (Chounyuu Daifungoku)