ก็มันช่วย ไม่ได้จริงๆ – [Kageno Illyss] No other Way (COMIC RiN 2010-08)