พาไปเยที่ทะเล – [Koro Chan Fan Club, Studio KFC] T’s3 (I’s)