คู่กันแล้ว ไม่แคล้วกัน – (C80) [Niku Drill (Toumasu)] Jingai Shunman 4