ผู้ใหญ่นำ เด็กทำตาม – (C92) [Tear Drop (tsuina)] 14:10 / a summer day (To Heart)