ในที่สาธารณะ – (C79) [Kia no Moribito (Himiduki Kazusa)] in public