ร่วมรักกับคนที่ไม่ได้รัก – [makki] Minikui Bitch na Ko – The Unattractive, Slutty Girl (COMIC KOH 2016-07)