ไว้ทุกข์ได้สุข – [Namari Nayonayo] Nureta Mofuku (Web Comic Toutetsu Vol.31)