ก็แค่เพื่อนบ้าน – [Hiraya Nobori] Miraretemo Shiranai yo – Let ’em watch, I don’t care (COMIC LO 2018-02)