อาบน้ำแร่แช่น้ำเงี่ยน – [Koutarou] Tsuma Jirukan – A Wife’s Juices – Soft Fair Skin Proprietress