เรียนรู้จากหนังสือ – [Yaminabe] Yuganda Ganbou – Corrupted Desire (Loliota)