เป็นมากกว่าเพื่อน – [ichiro] Tomodachi – Friend (COMIC BAVEL 2015-12)