ลูกเรียนดี ต้องมีเสียตัว – [Juan Gotoh] Katei Sei Kyoushi – Family Sex Tutor (Tadashii Seikyouiku.)