ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป – (C95) [Inariya (Inari)] Mesu Gao Complex