บลูมเมอร์คือสิ่งที่ดีที่สุดจำเอาไว้ – [Blmanian] Buruman – 9