เวลาว่างก่อนสงคราม – [Ogata Satomi] Aim at Planet Namek! (Dragon Ball Z)