วันนี้ไม่ฆ่า วันหน้าไม่แน่ – [Kid] Let’s try not to kill each other, okay..? (My Hero Academia)