มาอย่างโหด จบอย่างกาก – (Kansai! Kemoket 7) [WILD STYLE (Takemoto Arashi)] EX File – File:EX