41 วันนรกบนดิน 3 – [Uziga Waita] Modern Stories Of The Bizarre (Schoolgirl In Concrete) – Part 3