ฉันอยากให้นายลวนลามเท่าที่นายพอใจ – [Papiko Hiura] Boshi-Kan – Hit!