ดอกไม้แห่งความตาย – [Uirou] Flower of the dead (COMIC Aun 2011-09)