เล่นเท้าจนได้เธอ – [Cock-a-Doodle-Doo (Morikawa)] Onahole