(ลัก)หลับ – [Yukiu Con] Chuukurai ga Suki – Take a nap